Czwartek, 13 sierpnia 2020, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

O KATEDRZE

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej powołana została w 1998 roku z inicjatywy Pana Profesora Stanisława Rudolfa (sylwetka Profesora). Pod jego kierownictwem stała się wiodącym w Polsce ośrodkiem badań nad problematyką instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw. W badaniach prowadzonych przez pracowników Katedry można wyróżnić kilka obszarów: nadzór korporacyjny, partycypacja i przedsiębiorczość pracownicza, demokracja przemysłowa.

O pozycji Katedry w polskim środowisku akademickim świadczy organizowanie ogólnopolskich konferencji naukowych. W roku 1997 odbyła się pierwsza z cyklu konferencji poświęconych nadzorowi korporacyjnemu. Konferencje te stanowią jedno z największych i najważniejszych w Polsce akademickich forów wymiany doświadczeń, refleksji i wyników badań nad corporate governance. Lektura publikacji będących efektem konferencji umożliwia prześledzenie ewolucji poglądów na temat zasad funkcjonowania mechanizmów nadzoru korporacyjnego w Polsce i na świecie, narzędzi badawczych, które mogą być używane do opisu i oceny tych zjawisk, problemów corporate governance, które były w danym okresie uznawane za najważniejsze.W roku 2018 planowana jest już 11 edycja tej konferencji, współorganizowana przez Katedrę. Drugim obszarem badawczym, w ramach którego katedra była organizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych, jest partycypacja pracownicza. Odbyły się trzy edycje konferencji.

Od 2011 roku pracami Katedry kieruje Pan Profesor Piotr Urbanek, a zespół pracowników wciąż się powiększa. Obecnie liczy osiem osób na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, jedną na stanowisku administracyjnym oraz czworo doktorantów. Pracownicy Katedry są autorami lub współautorami niemal 300 publikacji, aktywnie działają w stowarzyszeniach fachowych, uczestniczą w projektach naukowo-badawczych, a także są członkami redakcji czasopisma Studia Prawno-Ekonomiczne wydawanego przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Prowadzą zajęcia dydaktyczne, w tym również w językach obcych.

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź